Rút Token ELFT

Chúng tôi hiểu rằng khi thị trường biến động sẽ xảy ra tình trạng hoảng sợ, mọi người sẽ trở nên lo lắng và muốn thanh khoản Token càng sớm càng tốt. Tuy nhiên hành động này ở quy mô lớn có thể gây ra những tác động tiêu cực, thậm chí là gây khủng hoảng lên thị trường.

Vậy nên chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp sau để kiểm soát tình huống:

Hệ thống rút Token hoạt động riêng biệt trên từng tài khoản. Mỗi tài khoản sẽ có mức phí giao dịch khác nhau. Mức phí giao dịch dựa vào thời gian giữa các lần rút.

Phí rút Token bắt đầu từ 75% khối lượng giao dịch. Sau mỗi ngày, phí rút Token sẽ giảm đi 5%, phí rút Token tối thiểu là 5%. 60% phí rút Token sẽ bị tiêu hủy để thúc đẩy giá trị Token.

Sau đây là phí rút Token:

Thời gian rút Token (Ngày) Phí rút Token
0 75%
1 70%
2 65%
3 60%
4 55%
5 50%
6 45%
7 40%
8 35%
9 30%
10 25%
11 20%
12 15%
13 10%
14 5%

Sau mỗi lần hoàn tất rút Token, bộ đếm sẽ được reset.

Ví dụ:

  • Trường hợp ** 1: Rút 100 ELFT, nếu là ngày thứ 3 kể từ lần cuối rút Token, phí rút là 60%. Người dung sẽ nhận được 40 ELFT. Thanh toán 60 ELFT (100*60%) là phí thủ tục, trong đó có 36 ELFT (60*60%) sẽ bị tiêu hủy.
  • Trường hợp 2: Rút 100 ELFT, nếu là ngày thứ 14 kể từ lần cuối rút Token, phí rút sẽ là thấp nhất 5%. Nhận được 95 ELFT. Thanh toán 5 ELFT(100*5%)là phí thủ tục, trong đó có 3 ELFT (5*60%) sẽ bị tiêu hủy.

Hệ thống rút tiền xu trên được áp dụng cho đào tạo đặt cược trong trò chơi, PVE, PVP và các liên kết khác.

Việc thu hồi và phí tự động sẽ không xảy ra cùng lúc, tức là sẽ không có phí tự động trong thời gian rút tiền.

Mọi chuyển khoản do chơi game sẽ không tạo ra phí tự động, được hoàn thành bằng cách sử dụng chức năng danh sách trắng tự động.

results matching ""

    No results matching ""