Thông tin Token

ELFT đóng vai trò là Token của game và cộng đồng.

Địa chỉ hợp đồng Token: 0x26B9A652e7D45fFF08f2229a835862cDC811e54A

Tên gọi: Elf Token
Ký hiệu: ELFT
Decimal: 18
Mạng: Binance Smart Chain
Tổng cung: 100 000 000 Token

Nền kinh tế Token của Elfworld áp dụng mô hình giảm phát. Khi tổng cung còn 21,000,000 sẽ dừng giảm phát.

Mỗi giao dịch chuyển khoản sẽ bị trừ thuế 6%. Trong đó 2% sẽ bị tiêu hủy, 2% thêm vào quỹ, 2% sẽ là phần thưởng dành cho người giới thiệu (Quy tắc cụ thể: khi bạn chuyển khoản bất kỳ số lượng ELFT đến địa chỉ ví chưa từng sở hữu qua ELFT, địa chí ví này sẽ tự động trở thành cấp dưới của bạn, khi địa chỉ ví của cấp dưới phát sinh giao dịch Token thì bạn sẽ nhận được phần thưởng 1% của giao dịch này, khi cấp dưới của cấp dưới bạn phát sinh giao dịch thì sẽ nhận thêm 1% phần thưởng.

Trong game khi tiêu phí để tiến hóa/ nhân giống cũng sẽ tiêu hủy đi bộ phận Token, chi tiết xem tại giới thiệu tính năng.

Tác dụng của Quỹ chung: khi giá trị Token giảm nhiều sẽ khởi động cơ chế bảo vệ thị trường, thu mua lại ELFT và NFT Elf.

EG(ELFGOLD)

EG là Token trong game, có thể được thu thập thông qua các chế độ chơi như PVE, PVP,… trong game, EG có thể quy đổi thành ELFT.

EG có thể sử dụng để tăng cấp đạo cụ, trang bị,… và được sử dụng cho nhiều tính năng trong game.

results matching ""

    No results matching ""