Thám Hiểm Hoang Dã (sắp ra mắt)

Thám hiểm hoang dã là nơi để các nhà thám hiểm đến để tìm kiếm Elf. Nhà thám hiểm có thể đi tìm những loài Elf mới, và thuần phục và sưu tầm chúng.

Elf ngoài sinh ra từ việc ấp nở trứng, còn có thể được tìm thấy thông qua thám hiểm hoang dã. các nhà thám hiểm có thể sẽ phải chịu thiệt hại về trang bị để có thể tìm thấy Elf ngoài môi trường hoang dã.

results matching ""

    No results matching ""