Mua Bán Đất Đai (sắp ra mắt)

Các mảnh đất bao gồm phòng sinh sản, khu hoang dã, trường đấu,… đất đai là tài sản NFT duy nhất sở hữu ID chuyên biệt. Sau khi người chơi mua mảnh đất sẽ nhận được doanh thu thuế đất của từ chiến đấu, sinh sản, thám hiểm, trên mảnh đất này.

results matching ""

    No results matching ""