Sinh Sản

Elf tiến hóa đến Adult Elf mới có thể tiến hành sinh sản. Cũng giống như sinh vật ngoài đời, rất nhiều Elf có phân biệt giới tinh. Một số loài Elf còn được xác định qua sự khác biệt giới tinh.

Trứng Elf

Trước khi được sinh ra Elf sống trong trứng Elf, trứng có lớp vỏ cứng cáp để bảo vệ sự phát triển của chúng. Cũng giống như động vật trong thế giới thực tế, Elf sẽ cố gắng bảo vệ quả trứng của mình và giữ quả trứng luôn gần bên với mình.Sau khi phát triển đến một mức độ, Elf sẽ nở từ trong trứng ra. Thời gian trứng Elf nở sẽ khác nhau dựa vào loại Elf, nhưng nếu đem trứng Elf bỏ vào trong máy tính sự phát triển của trứng sẽ bị tạm dừng.

Điều kiện sinh sản

Yêu cầu là Elf khác giới tính với nhau.

Có thể sử dụng bất cứ thể loại nhân vật NFT.

Elf cha mẹ không được tiến hành sinh sản cùng đời sau của chúng.

Adult Elf và Ultimate Elf mới có thể tiến hành sinh sản.Baby Elf không thể tiến hành sinh sản.

Số lần sinh sản của cả 2 Elf chưa vượt quá 7 lần.

Người chơi sử dụng Elf cái cần thanh toán ELFT để làm phí sinh sản

Thời gian CD sinh sản của Elf cả giới tính nam và nữ đều bằng với chu kỳ trứng nở, sau khi trứng nở thì Elf cha mẹ mới có thể tiến hành đợt sinh sản mới.

Chi phí sinh sản

Người chơi cần trả phí ELFT để tiến hành sinh sản, chi phí cụ thể do số lần sinh sản quyết định. Phí ELFT có thể thay đổi hoặc được điều chỉnh bất cứ lúc nào tùy thuộc vào các yếu tố kinh tế.

Thời báo mùa Phí(ELFT)
1 200
2 300
3 500
4 800
5 1300
6 2100
7 3400

30% trong chi phí tiến hóa sẽ bị tiêu hủy, 70% còn lại sẽ được đưa vào quỹ game.

Ấp Nở Trứng

Trứng Elf cần được gửi đến phòng sinh sản để ấp nở,

Thời gian ấp nở dựa vào độ hiếm của Elf cái.

Dựa vào số lần sinh sản trước đó, mỗi lần sinh sản tiếp theo sẽ cần thêm 2 ngày để ấp trứng.

Chu kỳ ấp nở của Genesis Elf

ộ hiếm Chu kỳ ấp nở
N 7 Ngày
R 7 Ngày
SR 7 Ngày
SSR 7 Ngày
GR 7 Ngày
UR 7 Ngày

Chu kỳ ấp nở của Un- Genesis Elf

Độ hiếm Chu kỳ ấp nở
N 12 Ngày
R 11 Ngày
SR 10 Ngày
SSR 9 Ngày
GR 8 Ngày
UR 7 Ngày

Nhiều chế độ chơi mới sẽ ra mắt trong tương lai. Chẳng hạn như Elf có thể ấp nở trứng ngay tại phòng của chúng.

Kết quả sinh sản

You can only get 1 fairy egg per breeding.

Female elf players receive spawn elf eggs.

Male elf players receive a quarter of the reproduction fee in return.

From the fairy eggs hatch the lowest form of elf.

The elves reproduce to produce offspring elves, and the offspring's regular abilities have a random probability of plus or minus 10% according to the offspring's own NFT character value.

Two sprites may spawn new NFT characters, and their rarity determines the probability that their offspring will have high rarity.

Mức độ N=1 R=2 SR=3 SSR=4 GR=5 UR=6
Tổng mức độ =2 81.50% 13.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50%
Tổng mức độ =3 75.45% 17.55% 2.80% 2.10% 1.40% 0.70%
Tổng mức độ =4 67.38% 22.82% 3.92% 2.94% 1.96% 0.98%
Tổng mức độ =5 56.62% 29.66% 5.49% 4.12% 2.74% 1.37%
Tổng mức độ =6 42.23% 38.56% 7.68% 5.76% 3.84% 1.92%
Tổng mức độ =7 22.98% 50.12% 10.76% 8.07% 5.38% 2.69%
Tổng mức độ =8 0 62.35% 15.06% 11.29% 7.53% 3.76%
Tổng mức độ =9 0 47.29% 21.08% 15.81% 10.54% 5.27%
Tổng mức độ =10 0 26.21% 29.52% 22.14% 14.76% 7.38%
Tổng mức độ =11 0 0 38.02% 30.99% 20.66% 10.33%
Tổng mức độ =12 0 0 13.22% 43.39% 28.93% 14.46%

results matching ""

    No results matching ""