Thông Tin Cơ Bản

Elf là loài vật NFT mới dựa trên giao thức ERC-721. Có loại Elf sống chung hòa thuận với loài người, một số khác sống trên núi cao rừng sâu, 1 điểm đặc trưng của Elf là có thể bị thu phục bởi quả cầu Elf và sát canh cùng người chơi trên mọi nẻo đường. Chưa xác định được số lượng Elf chính xác là bao nhiêu, hiện tại chỉ biết là có hàng trăm loại, và trong tương lai sẽ còn phát hiện thêm nhiều loài Elf mới. Mỗi loại Elf căn cứ theo mã số ID và có thể ấp nở ra nhiều con.

Khi Elfworld được phát hanh lần đầu tiên, 8000 Genesis Elf có thể được thu thập qua việc mua Box. Ngoài ra khi thám hiểm hoang dã, người chơi sẽ có thể bắt được 1000 con Genesis Elf, các Elf còn lại đều do 9000 con Elf sáng thế này ấp nở sinh ra.

Each elf includes gender, type, stat, ability, rarity and egg group to which it belongs.

results matching ""

    No results matching ""