Chia Nhóm Trứng

Chia nhóm cho trứng là một phương pháp phân loại trong việc sinh sản và nuôi dưỡng Elf, chỉ các loại Elf có cùng 1 nhóm trứng thì mới có khả năng kết hợp để sinh sản. Elf trên cùng một chuỗi tiến hóa đa phần đều cùng một nhóm trứng. Nhóm trứng chia làm 12 loại đặc trưng:

Chia Nhóm Trứng Biến
Quái thú Hình dạng giống như quái thú hoặc tương đối hoang dã.
Thủy sinh Sinh vật lưỡng cư và sinh vật đa cư sống gần nước, Sinh vật có xương sống như cá, động vật không xương sống trong nước.
Bọ Engoại hình giống như sâu bọ.
Bay ENgoại hình như loài chim, dơi, các sinh vật có thể bay
Mặt đất Sống trên cạn Yêu tinh, sinh vật thuộc loại này tương đối ít hoặc có vẻ ngoài đáng yêu
Tiên Hình dáng nhỏ bé và thường được đánh giá là rất dễ thương
Thực vật ngoại hình như thực vật hoặc nấm, và sinh vật trên thân mọc ra thực vật hoặc nấm
Khoáng sản sinh vật mang thân thể hầu hết là kết tinh hoặc silicon
Rồng hình dạng là rồng trong truyền thuyết và sinh vật có mối liên quan đến rồng
Không định hình sinh vật có thể thay đổi hình
Linh trưởng sinh vật có hình dáng loài người đi bằng đôi chân thẳng
Alpha Sinh vật nhân tạo biến đổi Gen, và hầu hết các sinh vật trong truyền thuyết

results matching ""

    No results matching ""